2014 FIFA RANKING

SELECT YEAR

Kazakhstan 2014 FIFA RANKING

Kazakhstan Kazakhstan LATEST FIFA RANKING 127 (2014.07.17) COUNTRY DETAIL
-- RANKING -- POINT ZONE
2014.1.16 128 - 216 Asia
2014.2.13 128 - 214 Asia
2014.3.13 127 Kazakhstan 213 Asia
2014.4.10 118 Kazakhstan 235 Asia
2014.5.08 118 - 235 Asia
2014.6.06 124 Kazakhstan 241 Asia
2014.7.17 127 Kazakhstan 220 Asia