2014 FIFA RANKING

SELECT YEAR

Australia 2014 FIFA RANKING

Australia Australia LATEST FIFA RANKING 76 (2014.07.17) COUNTRY DETAIL
-- RANKING -- POINT ZONE
2014.1.16 56 Australia 571 Asia
2014.2.13 53 Australia 576 Asia
2014.3.13 63 Australia 545 Asia
2014.4.10 59 Australia 545 Asia
2014.5.08 59 - 545 Asia
2014.6.06 62 Australia 526 Asia
2014.7.17 76 Australia 397 Asia