2014 FIFA RANKING

SELECT YEAR

Korea DPR 2014 FIFA RANKING

Korea DPR Korea DPR LATEST FIFA RANKING 147 (2014.07.17) COUNTRY DETAIL
-- RANKING -- POINT ZONE
2014.1.16 135 Korea DPR 188 Asia
2014.2.13 136 Korea DPR 191 Asia
2014.3.13 133 Korea DPR 191 Asia
2014.4.10 137 Korea DPR 172 Asia
2014.5.08 137 - 175 Asia
2014.6.06 146 Korea DPR 175 Asia
2014.7.17 147 Korea DPR 163 Asia