FIFA RANKING

Kazakhstan [ Asia ]

country_title

Population
15,600,000
Area of country
2,717,300
Latest FIFA RANKING 2014.07.17 RANK 127
Asia Latest FIFA RANKING 2014.07.17 RANK 18
BEST FIFA RANKING 2001.12.19 RANK 98