FIFA RANKING

Australia [ Asia ]

country_title

Population
21,293,000
Area of country
7,686,850
Latest FIFA RANKING 2014.07.17 RANK 76
Asia Latest FIFA RANKING 2014.07.17 RANK 8
BEST FIFA RANKING 2009.09.02 RANK 14